Visites – Praktijk Noorderlingen – Amsterdam
Header afbeelding
Praktijk Noorderlingen
Spelderholt 169 1025 BM
Amsterdam

Visites

Visites zijn uitsluitend bedoeld voor diegenen die vanwege hun ziekte niet in staat zijn de praktijk te bezoeken. Een vervoersprobleem dient u zelf op te lossen (buren, familie, etc.), dit is niet de taak van de huisarts.

Visites worden meestal tussen 13:00-14:30 uur afgelegd. Voor spoedgevallen wordt natuurlijk altijd een uitzondering gemaakt.

We verzoeken u duidelijk aan te geven waarom u een visite wenst. Zo nodig wordt u dan eerder bezocht.